Tema | Framtidens arbetsmarknad

Kapplöpningen mellan människa och maskin är inte så unik

| Respons 1/2015 | Låst artikel | 14 min läsning

I sin uppmärksammade bok hävdar amerikanerna Brynjolfsson och McAfee att datorernas snabba utveckling medför att vi nu står inför en andra maskinålder som kommer att skaka om våra samhällen ännu mer än den första maskinåldern, det vill säga industrialiseringen. Datorna kommer att kunna överta allt fler sysslor som tidigare bara människor kunde utföra och det kommer att medföra radikala förändringar av arbetsmarknaden. Men de överskattar det unika med dagens situation eftersom deras historiska perspektiv är felaktigt. Åtskilligt av det som de ser som en permanent förändring är sådant som utmärker den första fasen av en ny teknologis genombrott.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...