Utblick

Kina har börjart föra en allt djärvare utrikespolitik

| Respons 2/2015 | Låst artikel | 16 min läsning

Debatten om hur Kinas moderna historia har påverkat dagens samhälle och befolkning är livlig. Dock finns det få verk som belyser hur landet förvaltar det utrikespolitiska kapital som de senaste decenniernas ekonomiska utveckling fört med sig. Dagens Kina kan karaktäriseras som en utrikespolitisk nykomling – det var över ett sekel sedan landet senast var en stormakt på den globala arenan. Under fjolåret kom två nya, viktiga böcker i vilka Howard French och Bill Hayton visar på Kinas expansiva och ofta oförsonliga agerande i Afrika respektive Sydkinesiska havet.

Under 1900-talets första hälft plågades Kina av inre slitningar och från 1949 vände Mao Zedong landet inåt och iscensatte en självvald isolering med en ”ständig revolution” innanför de slutna nationsgränserna. En tvärvändning kom 1978 då Deng Xiaoping genomdrev den öppna dörrens politik som blev startskottet för en ekonomisk framgångssaga utan like.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...