I Fokus | Universitetets idé

Konflikter och korsbefruktningar i amerikansk universitetshistoria

| Respons 4/2016 | Låst artikel | 18 min läsning

Väsentliga delar av den amerikanska forskningens och utbildningens framgångar ligger i idémässig inspiration från den tyska universitetsmodellen. Samtidigt har den engelska collegemodellen haft ett stort inflytande och därmed inriktningen på så kallade liberal arts, som genom breda studier av enskilda ämnen vill träna upp allmänna färdigheter som går att överföra till olika sysslor. Men tron på de generella studiernas betydelse är inte lika stark som tidigare och en osäkerhet på värdet av universitetsstudier tycks bli allt vanligare.

Inte sällan betraktar vi på vår sida Atlanten de högre utbildningsinstitutionerna i USA med beundran eller avund. Landets främsta lärosäten är världsledande och många av de institutioner som befinner sig något snäpp längre ner i hierarkin är med våra mått mätt också fantastiska miljöer. De genererar förträfflig forskning utförd av världsledande auktoriteter. De erbjuder högklassig undervisning förmedlad av engagerade och skickliga lärare med begränsat arbetsbeting och motiverade studenter. Många amerikanska universitet och colleges har dessutom sociala och ekonomiska relationer till förutvarande studenter eller det omgivande samhället som vi bara kan drömma om i Sverige.


Thomas Karlsohn

Thomas Karlsohn är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han intresserar sig främst för utbildningshistoria, mediehistoria och filosofihistoria (exempelvis hermeneutik och tysk idealism). Karlsohn har även forskat om bildnings- och kanonbegreppen. För Respons skriver han bland annat om bokutgivning kring universitetspolitik, bildning, estetik och teknik. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...