Tema | Universitetets idé

Konflikter och korsbefruktningar i amerikansk universitetshistoria

| Respons 4/2016 | Låst artikel | 18 min läsning

Väsentliga delar av den amerikanska forskningens och utbildningens framgångar ligger i idémässig inspiration från den tyska universitetsmodellen. Samtidigt har den engelska collegemodellen haft ett stort inflytande och därmed inriktningen på så kallade liberal arts, som genom breda studier av enskilda ämnen vill träna upp allmänna färdigheter som går att överföra till olika sysslor. Men tron på de generella studiernas betydelse är inte lika stark som tidigare och en osäkerhet på värdet av universitetsstudier tycks bli allt vanligare.

Inte sällan betraktar vi på vår sida Atlanten de högre utbildningsinstitutionerna i USA med beundran eller avund. Landets främsta lärosäten är världsledande och många av de institutioner som befinner sig något snäpp längre ner i hierarkin är med våra mått mätt också fantastiska miljöer. De genererar förträfflig forskning utförd av världsledande auktoriteter. De erbjuder högklassig undervisning förmedlad av engagerade och skickliga lärare med begränsat arbetsbeting och motiverade studenter. Många amerikanska universitet och colleges har dessutom sociala och ekonomiska relationer till förutvarande studenter eller det omgivande samhället som vi bara kan drömma om i Sverige.


Thomas Karlsohn

Thomas Karlsohn är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han intresserar sig främst för utbildningshistoria, mediehistoria och filosofihistoria (exempelvis hermeneutik och tysk idealism). Karlsohn har även forskat om bildnings- och kanonbegreppen. För Respons har han bland annat skrivit om bokutgivning kring universitetspolitik, bildning, estetik och teknik. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...