Tema | Korruption i Sverige

Korruption handlar om ömsesidiga förväntningar

| Respons 2/2017 | Låst artikel | 10 min läsning

Anders Törnvall hävdar att korruption beror på bristande moral men undersökningar visar att människor världen över, inte minst i länder som präglas av korruption, tycker att den är oacceptabel. I sådana länder är dock kostnaden för att ställa sig utanför systemet hög och människor drivs att förstärka det oavsett hur illa de tycker om det.

Svenskar i gemen tycker oftast att korruption är ett fenomen som är svårt att begripa sig på. ”Varför är de så korrupta?” frågar vi oss när vi reser till eller läser om korruptionsskandaler i främmande land. ”Hur kan de vara så korrupta?” Det är egentligen fel fråga att ställa. Internationella mätningar och en mängd forskning visar nämligen att korruption är ett mycket vanligt förekommande problem i de flesta länder, utom just i vår del av världen – ett tunt bälte som sträcker sig över norra Europa, över Nordamerika till Australien och Nya Zeeland i söder. Där har ni den märkliga uppsättningen länder där korruption är relativt ovanligt. Den intressanta frågan att ställa sig är alltså inte varför det finns korruption, utan hur det kommer sig att vi är så relativt okorrupta. Det är vi som är avvikelsen. Det är vi som behöver förklaras.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...