Utblick

Kulturlivet i Tredje riket mindre övervakat än man länge trott

| Respons 6/2017 | Låst artikel | 12 min läsning

Den amerikanska musikhistorikern Pamela M. Potter menar att bilden av nationalsocialismen i alltför hög grad har byggt på att ett okritiskt anammande av regimens propagandabild av ett totalt kontrollerat samhälle. När det gällde kulturlivet fanns det en märklig skillnad mellan ideologi och praxis. De direkta censuringripandena på filmens och teaterns område var begränsade. Potter noterar förekomsten av funktionalism inom arkitekturen och expressionism inom konsten och ifrågasätter att det alls går att tala om en tydlig nazistisk konstsyn. Även inom kulturlivet rådde ett slags polykrati av olika maktcentra.

Olika försök har gjorts att teoretiskt ringa in det nazistiska fenomenet. De viktigaste är knutna till moderniseringsteorier och till fascismbegreppet. Moderniseringsteoriernas svaghet är att de blir för vittfamnande. De förutsätter en underliggande teleologisk historisk process som ofta inte klargörs. Den tyske historikern Peter Reichel hävdar att nazismen ytterst var ”resultat och uttryck för en omfattande moderniseringskris”. Men var inte kommunismen det också? De teorier som tar sin utgångspunkt i fascismbegreppet lider av svårigheten att inordna nazismen med de andra ”fascistiska” rörelserna i Europa. De flesta fascismteorier skulle nå större komparativ konsistens om de uteslöt nazismen. Att som Roger Griffin hävda att det gemensamma för de fascistiska rörelserna var ”nationell pånyttfödelse” är inte fel, men blir trivialt och förmår inte fånga det fruktansvärda i den tyska varianten.


Alf W. Johansson

Alf W. Johansson är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och en av grundarna av Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...