I Fokus | Mål utan läromedel?

Mål utan läromedel?

| Respons 3/2013 | Låst artikel | 17 min läsning

Inte bara resultaten i skolan har sjunkit, det har också läromedelsförsäljningen gjort och kanske finns det ett samband. Respons har talat med representanter för läromedelsbranschen för att höra hur de ser på  dagens skola och läromedlens framtid. Det finns tecken på att pendeln håller på att svänga tillbaka till traditionell kunskapsinhämtning – men digitala läromedel kommer också att spela en viktig roll i framtiden. Vi skulle alltså kunna gå mot en sammansmältning av plugg- och plugskola.

För tio år sedan kostade läro­medlen i grundskolan som en prenumeration på Kalle Anka. Nu kostar Kalle 1397 kronor medan nyanskaffningen per elev och år i skolan gått ned till 497 kronor. Enligt Rickard Vinde, vd på branschföreningen Svenska Läromedel, har försäljningen till grundskolan sjunkit med 30 procent de senaste 12 åren. Antalet elever har också minskat, så nedgången per elev har blivit 18 procent, också det en dramatisk förändring. Samtidigt duggar krisrapporterna tätt om den svenska grundskolan och gymnasiet. Resultaten går ned men betygen upp. På universiteten klagar lärare över att studenterna varken kan skriva eller läsa. Finns det ett samband mellan minskad läromedelsanvändning och sämre skolresultat? Varför får dagens elever mindre läromedel?

Publ. i Respons 3/2013 547
I FOKUS | Mål utan läromedel?

Kay Glans

Kay Glans är senior editor på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...