Analys/Reportage

Marknadstänkande präglar högre utbildning

| Respons 1/2016 | Låst artikel | 7 min läsning

Kvaliteten på utbildningar bärs i dag upp av lärares yrkesstolthet och studenter som trotsar nonsensartade mål och effektivitetskrav. Vi bör rikta uppmärksamheten på strukturerna i detta utbildningssystem, skriver filosofen Sharon Rider i den universitetsdebatt som historikern Dick Harrison initierade i Svenska Dagbladet.

Mycket kan sägas och mycket har sagts om Dick Harrisons debattinlägg angående tillståndet vid landets universitet (SvD 25/1). Debatten efter Harrisons utspel har stundtals varit förvirrad eftersom hans debattartikel tog upp ett antal problem vilkas inneboende förhållanden till varandra inte förtydligades. Huvudsakligen handlar Harrisons inlägg om tre aktuella problemområden: för det första studenternas stadigt sjunkande kunskaper samt deras förväntan att lärarna ska vara trevliga och tillmötesgående; för det andra universitetsledningarnas stadigt ökande krav på ”produktion”, eller som det hette tidigare ”genomströmning”; för det tredje utbildningspolitikens utarmande av universitetslärarens yrkesidentitet, med den frihet och det ansvar den medför (bland annat meddelarfrihet). Låt oss titta närmare på vad som förenar dessa problem.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...