Debatt

Mattias Martinson svarar Göran Larsson

| Respons 5/2017 | Låst artikel | 4 min läsning

När jag här svarar på Göran Larssons reaktion på min recension av Varför finns religion? måste jag hålla tungan rätt i mun, eftersom det inte är redaktören (David Thurfjell) eller någon av bokens skribenter som reagerar utan en annan religionsvetenskaplig forskare. Jag vidhåller mitt påstående i recensionen att jag tycker bokens texter är synnerligen läsvärda och intressanta. Den kritik min läsning främst aktualiserade var principiell och gällde det teoretiska sammanhanget mellan till synes oförenliga religionsvetenskapliga rön. Jag var givetvis inte omedveten om att mitt val av tropen ”alternativa fakta” som utgångspunkt kunde irritera åtminstone den läsare som inte har ork att sätta sig in i mitt resonemang. Men jag tog ändå tillfället i akt, eftersom den nutida vetenskapen i sin oerhörda osystematiska mångfald rimligen delar något av skulden för faktaresistensen i det offentliga samtalet.


Mattias Martinson

Mattias Martinson är professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...