Debatt

Mattias Martinson svarar Göran Larsson

| Respons 5/2017 | Låst artikel | 4 min läsning

När jag här svarar på Göran Larssons reaktion på min recension av Varför finns religion? måste jag hålla tungan rätt i mun, eftersom det inte är redaktören (David Thurfjell) eller någon av bokens skribenter som reagerar utan en annan religionsvetenskaplig forskare. Jag vidhåller mitt påstående i recensionen att jag tycker bokens texter är synnerligen läsvärda och intressanta. Den kritik min läsning främst aktualiserade var principiell och gällde det teoretiska sammanhanget mellan till synes oförenliga religionsvetenskapliga rön. Jag var givetvis inte omedveten om att mitt val av tropen ”alternativa fakta” som utgångspunkt kunde irritera åtminstone den läsare som inte har ork att sätta sig in i mitt resonemang. Men jag tog ändå tillfället i akt, eftersom den nutida vetenskapen i sin oerhörda osystematiska mångfald rimligen delar något av skulden för faktaresistensen i det offentliga samtalet.

Men jag ska här i första hand bemöta den svepande kritik som Larsson riktar mot min recension och indirekt mot min person, alltså frågan om vad religionsvetenskap är och vem som har rätt att rikta kritik mot den. Jag blir fundersam när Larsson antyder att min kritik av den nämnda antologin är missriktad på grund av att den är reducerbar till en ”teologisk recension av religionsvetenskapen”. Normalt frågar man sig väl om det som påstås är rimligt eller inte? Anklagelsen om att premisserna för min recension står i strid med bokens intentioner är en schibbolet. Jag är för övrigt lika mycket religionsvetare som någon gång Larsson, men med sina yviga slängar viftar han bort min konstruktivt avsedda kritik som liktydig med en religiös funktionärs.


Mattias Martinson

Mattias Martinson är professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...