Intervju

Medborgarskapet bärs upp av gemensamma värderingar

| Respons 5/2016 | Låst artikel | 14 min läsning

Det mångkulturella samhället kräver en stark politisk gemenskap för att hålla samman. Det menar Dominique Schnapper och uppmanar även svenskarna att utveckla civilsamhället för att integrera nya medborgare. Respons har träffat den inflytelserika sociologen som har vidareutvecklat det franska republikanska tänkandet kring nationen och är aktuell med boken La république aux 100 cultures.

Vilka möjligheter har en sekulär stat att skapa en samhällsgemenskap av skilda religiösa grupper? När Napoleon Bonaparte stod nära höjden av sin europeiska berömmelse ville han utforska möjligheten att integrera den judiska befolkningen i enlighet med revolutionens principer och därmed motverka tillblivelsen av en ”nation i nationen”. Sommaren 1806 kallades ett hundratal rabbiner och andra auktoriteter inom församlingarna till Hôtel de Ville i Paris för att förhandla med kejsarregimen. För det fanns vissa tveksamheter som Napoleon ville få klarhet i innan nationens famn öppnades. Accepterade till exempel judarna polygami? Tilläts giftermål med kristna? Hade rabbinerna företräde i skilsmässofrågor? Ansågs ockrande lagligt?

Just äktenskapsfrågan vållade särskilt bryderi bland rabbinerna som vände och vred på de hebreiska lagtexterna. Bakom frågorna dolde sig mer eller mindre uttalade ultimatum för samexistens. Men de tillkallade fick god tid på sig och förmedlade svar som gjorde Napoleon nöjd, trots reservationer i bland annat frågan om giftermål. I gengäld togs diskriminerande lagar bort och den judiska befolkningen fick i stort sett samma rättigheter som katoliker och protestanter – den sistnämnda gruppen hade fram till nyligen haft liknande inskränkningar.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är historiker och redaktör på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...