Intervju

Medborgarskapet bärs upp av gemensamma värderingar

| Respons 5/2016 | Låst artikel | 14 min läsning

Det mångkulturella samhället kräver en stark politisk gemenskap för att hålla samman. Det menar Dominique Schnapper och uppmanar även svenskarna att utveckla civilsamhället för att integrera nya medborgare. Respons har träffat den inflytelserika sociologen som har vidareutvecklat det franska republikanska tänkandet kring nationen och är aktuell med boken La république aux 100 cultures.

Vilka möjligheter har en sekulär stat att skapa en samhällsgemenskap av skilda religiösa grupper? När Napoleon Bonaparte stod nära höjden av sin europeiska berömmelse ville han utforska möjligheten att integrera den judiska befolkningen i enlighet med revolutionens principer och därmed motverka tillblivelsen av en ”nation i nationen”. Sommaren 1806 kallades ett hundratal rabbiner och andra auktoriteter inom församlingarna till Hôtel de Ville i Paris för att förhandla med kejsarregimen. För det fanns vissa tveksamheter som Napoleon ville få klarhet i innan nationens famn öppnades. Accepterade till exempel judarna polygami? Tilläts giftermål med kristna? Hade rabbinerna företräde i skilsmässofrågor? Ansågs ockrande lagligt?


Johannes Heuman

Johannes Heuman är historiker och redaktör på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...