Essä

Motröster vid stambordet i Obermaier

| Respons 5/2016 | Låst artikel | 18 min läsning

Om cowboys, kusinerna från landet och den östtyska konsten

Östtysk konst har behandlats styvmoderligt. Under sommaren visades dock utställningen Motröster i Martin Gropius-Bau i Berlin ett brett urval av verk som producerades vid sidan av den statligt påbjudna konsten. Respons medarbetare Fredrik Agell imponerades av spännvidden i uttrycken och den höga konstnärlig kvaliteten men slogs också av att det enade Tyskland än i dag bär djupa spår av spänningarna i och mellan de båda tyska staterna före murens fall.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...