Essä

Motröster vid stambordet i Obermaier

| Respons 5/2016 | Låst artikel | 18 min läsning

Om cowboys, kusinerna från landet och den östtyska konsten

Östtysk konst har behandlats styvmoderligt. Under sommaren visades dock utställningen Motröster i Martin Gropius-Bau i Berlin ett brett urval av verk som producerades vid sidan av den statligt påbjudna konsten. Respons medarbetare Fredrik Agell imponerades av spännvidden i uttrycken och den höga konstnärlig kvaliteten men slogs också av att det enade Tyskland än i dag bär djupa spår av spänningarna i och mellan de båda tyska staterna före murens fall.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...