Utblick

Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den

| Respons 3/2016 | Låst artikel | 20 min läsning

Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi vill undvika att något liknande nazismen upprepas? Mycket mer än vad man i allmänhet medger, hävdar Jean-Louis Vullierme i Miroir de l’Occident – Le nazisme et la civilisation occidentale. Han ser nazismen som en kulmination på en västerländsk utveckling och menar att vi på djupet måste lära oss att känna igen de tendenser som den var uttryck för. Tillsammans med hans rasande anklagelse bör man läsa Johann Chapoutots La loi du sang – Penser et agir en nazi, som är en saklig genomgång av vad nazisterna faktiskt tänkte. Han menar att nazisterna på ett avgörande sätt bröt med klassiskt västerländskt rättsmedvetande och historiesyn.

Det är en självklarhet att säga ”aldrig igen” inför nazismen. Det var den våldsammaste regim som någonsin haft makten i Europa och det skedde i ett av kontinentens rikaste och mest välutbildade länder för bara några generationer sedan. Nazisternas brutalitet, folkmordet på judarna, men också på handikappade, homosexuella, samt de många krigsfångar som svalt eller sköts ihjäl eller utnyttjades som slavarbetskraft i de tyska fabrikerna, medan landets egna söner befann sig vid fronten, är själva inbegreppet av inhuman grymhet. Att säga ”aldrig mer” till nazismen är lätt, men vad innebär det egentligen bortom högtidstalen och det självklaraste självklara? Vad är det man säger nej till när man säger nej till nazismen? Är det rasism, nationalism, våldsmakt? Många av de ingredienser som tillsammans utgjorde centrala delar av nazismens ideologi fanns långt innan nazismen tog form och flera av dem har levt kvar in i våra dagar, utan att vi riktigt kan urskilja dem eller på allvar förstår vilken fara de skulle kunna utgöra än i dag, eller i morgon eller i övermorgon.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...