Analys/Reportage

Nytt universitetsförlag i Stockholm – Ett samtal om öppenhet och kvalitetsgaranti

| Respons 1/2013 | Låst artikel | 5 min läsning

I förra numret av Respons (6/2012) uppmanades universiteten att ta fastare grepp om sin publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga skrifter som ett sätt att bättre fullgöra högskolans tredje uppgift, den att sprida forskningsresultat till omvärlden. Det visar sig att aktiviteter i den riktning vi efterlyste pågår på flera håll, exempelvis Lund, Göteborg, Södertörn, kanske i en eller annan form på de flesta högskolor. I Stockholm beslöt man strax före jul att inrätta ett nytt universitetsförlag med namnet Stockholm University Press. Härmed tas ett stort steg framåt, säger prorektor Lena Gerholm. En samlad förlagsverksamhet ökar tillgängligheten och spridningen av den forskning som sker och stärker därmed allmänhetens förtroende för universitetet.

Den förnyade förlagsverksamheten läggs i universitetsbiblioteket. Respons har därför talat med överbibliotekarien Wilhelm Widmark, kommunikationschefen Birgitta Hellmark Lindgren och forskarkoordinatorn Thomas Neidenmark om förlagsplanerna.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...