Analys/Reportage

Orka läsa långt

| Respons 2/2013 | Låst artikel | 4 min läsning

Intresse finns för långa reportage men ännu ingen ny affärsmodell

”Ofta har jag stapplat ut från ett redaktionsmöte genomdränkt av kallsvett, yrt undrandes hur Gud klarade sig i så många år utan The New Republic och The Manchester Guardian. I andra stunder har jag förundrats över att mänskligheten inte har rest sig mot hela bedrägeriet, grävt upp Johann Gutenbergs kadaver och vräkt ut det till gamarna och hyenorna på något lägligt zoo.”

Så skrev H.L. Mencken i sin självbiografi från 1941. I dag kan det tyckas som mänskligheten tagit fasta på Menckens ord och vräkt hela det journalistiska åbäket i diket, till förmån för Facebook, Twitter och Metro.

Publ. i Respons 2/2013 548
TEMA | Dagboken som historisk källa

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...