På plats

Politikens makt över utveckling och frihet

| Respons 5/2017 | Låst artikel | 4 min läsning

Den indiske ekonomen Amartya Sen har tagit emot vad som har kallats statsvetenskapens Nobelpris, Skytteanska priset. Han tilldelades det för sina insikter om människans sårbarhet i kombination med kunskapen om politikens makt att kunna mildra denna sårbarhet. Respons lyssnade på den föreläsning Sen höll i Uppsala i samband med prisutdelningen.

Nära universitet i Calcutta fanns det vid 50-talets början en vänlig bokhandlare. Han lät studenter låna böcker, med omsorgsfullt inslagna pärmar, innan de någon dag senare ställdes tillbaka i hyllorna till försäljning. Här läste en ung Amartya Sen om Arrows omöjlighetsteorem och social choice-teori, som han sedan själv bidrog till att utveckla, vilket blev starten på en lång karriär som spänner över både kontinenter och akademiska discipliner. För nästan tjugo år sedan fick Amartya Sen Ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Den 30 september var Sen återigen tillbaka i Sverige, för att ta emot det som brukar kallas för statsvetenskapens Nobelpris, det Skytteanska priset (Johan Skytte Prize).


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...