I Fokus | Integrationsdebatt

Politisk korrekthet har lett till ideologisk ortodoxi inom samhällsvetenskap och medier

| Respons 6/2019 | Låst artikel | 14 min läsning

Forskare och debattörer som har opponerat sig mot olika former av mångfaldstänkande har ofta marginaliserats i de västerländska demokratierna. Det menar sociologen och idédebattören Mathieu Bock-Côté som studerat politisk korrekthet som fenomen. Samtidigt har det offentliga samtalets principer byggts på en föreställning om social konsensus som nu håller på att spricka. Detta kan i grunden vitalisera demokratierna och det medborgerliga engagemanget, menar Bock-Côté i en intervju med Respons.

För att bli accepterad i den liberala offentligheten, som den växt fram sedan 1800-talet, går det inte att överskatta betydelsen av att behärska det mediala samtalets politiska språk. Behandlingen av statsvetaren Anders Westholms integrationsutredning, som beskrivs i detta nummer av Respons, är ett exempel på hur rådande sociala och politiska koder även kan begränsa själva kunskapsproduktionen, i förlängningen även politikers beslutsunderlag. I en värld där symboler och representation har en alltmer framträdande plats är den mediala offentlighetens gränser för vad som accepteras och utesluts särskilt viktiga att förstå.

Publ. i Respons 6/2019 664
I FOKUS | Integrationsdebatt

Johannes Heuman

Johannes Heuman är docent i historia, lektor vid högskolan i Jönköping och tidigare redaktör på Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...