Debatt

Psykologer måste vidga perspektivet

| Respons 4/2017 | Låst artikel | 3 min läsning

Psykologen har fått en närmast ohotad position som expert på det mänskliga, men denna ställning har vunnits till priset av att många aspekter av tillvaron försvunnit ur fokus.

Hur kan vi förstå och bemöta det mänskliga lidandet i en turbulent samtid? Den senaste tiden har det förts en diskussion på debattsidor kring Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. Riktlinjerna för fram KBT och medicinering som huvudsakliga behandlingsmetoder, medan psykodynamisk psykoterapi inte längre rekommenderas. I debatten hörs upprörda röster från olika håll. I ett större perspektiv har vi på senare tid sett att psykologin som disciplin rört sig allt längre in på den medicinska arenan, där mätbarhet och effektivitet är ledord. Konkret översatt till den kliniska behandlingen blir det en strävan efter minskade symtom till så låg kostnad och tidsåtgång som möjligt.


Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...