Krönika

Respons återuppstår i höst

| 1 min läsning

Sverige behöver plattformar för kritisk diskussion och offentlig granskning av svensk forskning och sakprosa. Därför återuppstår Respons i delvis ny form efter sommaren.

Som tidigare meddelats tvingades Respons under hösten 2022 lägga ned verksamheten i den form den haft sedan starten 2012. Reaktionerna på nedläggningsbeslutet har varit kraftiga, dels från prenumeranter och läsare, dels från forskarhåll och grupper som bibliotekarier, lärare, förläggare och journalister. Uppenbarligen finns det många som ser ett behov av ett forum för kritisk diskussion och offentlig granskning av svensk forskning och sakprosa. Nedläggningens konsekvenser för det offentliga samtalet har även diskuterats på kultur­sidor och i sociala medier.

Det är vår uppfattning att en tidskrift som Respons har en allt viktigare roll att spela i den svenska offentligheten. Respons verkar för att värna svenskan som språk för fördjupad kunskapsförmedling genom en omfattande recensionsverksamhet och kritisk essäistik. Detta i en tid när det finns en stark drivkraft för akademiker att främst publicera sig på engelska i specialtidskrifter. Samtidigt har de mindre förlagen ofta svårt att nå ut med sin kvalificerade utgivning av sakprosa.

Med stöd från ett antal finansiärer kommer tidskriften att starta upp i delvis ny form efter sommaren. I nuläget arbetar vi med att ta fram en ny digital plattform och en ny utgivningsplan. Den övergripande ambitionen är att ytterligare förbättra Respons kritiska granskning av facklitteratur och stärka tidskriftens ställning och status som en central aktör i gränslandet mellan forskning och samhälle. Samtidigt ska vi också förvalta det arv som tio års utgivning av Respons har lämnat efter sig.

Vi ser mycket framemot att möta er läsare i höst!

Redaktionen


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...