På plats

Reträtt för rättsstaten?

| Respons 3/2017 | Låst artikel | 4 min läsning

De områden som klassificeras som ”särskilt utsatta” har ökat de senaste två åren och poliser klagar över att de inte har tillräckliga resurser för att vända utvecklingen. Har situationen förvärrats eller är det bara så att vi i dag talar mer om dessa problem? Lider polisen verkligen brist på resurser eller saknar man förmåga att använda dem på rätt sätt? Dessa frågor belystes på ett seminarium anordnat av Rättsfonden.

Dagens Nyheter hävdade den 12/6 att bostadsområden i Sverige som klassificeras som ”särskilt utsatta” under de senaste två åren har ökat från 15 till 23. Poliser som intervjuas klagar över bristande resurser. När Rättsfonden arrangerade ett seminarium med rubriken ”Reträtt för rättsstaten?” den 13/6 i Advokatbyrån Bratt, Feinsilber & Harling AB:s lokaler i Stockholm, föll det sig naturligt att ta avstamp i denna artikel. Talare var Amineh Kakabaveh, vänsterpartist och profilerad debattör i frågor om radikalisering och klan- och hedersförtryck, Amir Rostami, sociolog och f.d. polis som forskar om organiserad brottslighet, gäng och extremism, samt Göran Lambertz, f.d. justitieråd i Högsta domstolen.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...