Tema | Mellanöstern

Revolution, kontrarevolution och geopolitik i mellanöstern

| Respons 6/2014 | Låst artikel | 20 min läsning

Tre kvinnliga journalister skildrar i nya böcker förändringarna i Mellanöstern ur olika perspektiv. Tina Thunanders välskrivna berättelse från Egypten ger konkreta insikter i vad livet innebär för de mindre lyckligt lottade bland dagens cirka 80 miljoner egyptier. Fanny Härgestam följer fyra kvinnor med skiftande bakgrund i Tunisien och Bitte Hammargren belyser utvecklingen i Gulf-staterna. Böcker som dessa gör det möjligt för svenska läsare att sätta in dessa länder i ett större perspektiv än vad det dagliga nyhetsflödet medger.

Varför fylls massmedierna med gräsligheter från den ”Islamiska staten”? Varför omnämns knappast de viktiga valen i Tunisien? Hösten 2014, den 26 oktober, ägde parlamentsval rum i Tunisien i enlighet med den nya postrevolutionära författningen som antagits av den konstituerande församlingen i början av året, och den likaledes nya vallagen. Valet avlöpte lugnt, resultaten var tillfredsställande och accepterades av alla. Valdeltagandet var också tillfredsställande. Grannlandet Libyen befann sig samtidigt i sönderfall med en regering som inte längre kontrollerar territoriet, och enligt uppgift fanns egyptiska trupper i östra delen av landet.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...