I Fokus | Den uppfinningsrika staten

Samverkan mellan stat och näringsliv har drivit ekonomisk utveckling i Sverige

| Respons 6/2013 | Låst artikel | 19 min läsning

I vilken utsträckning låter sig Sverige fogas in i ett resonemang som det Mariana Mazzucato för i The Entrepreneurial State? Hur statsomhuldande vi än är, anses de enskilda entreprenörerna och privata innovatörerna ha spelat en helt avgörande roll. Man talar om snilleindustrierna som uppstod kring sekelskiftet 1900 och som skapade förutsättningar för det svenska välståndet. När det gäller dessa var det emellertid bara ett fåtal som byggde på svenska uppfinningar. I de flesta fall handlade det om kopiering eller tillämpningar av redan känd teknik. Under denna tid var staten knappast den riskvilliga entreprenör som Mazzucato talar om, men enskilda offentliga insatser har varit av stor betydelse för svensk industriell utveckling, till exempel satsningar på atomkraft, det militärindustriella komplexet, universitetens satsningar på läkemedelsforskning och biokemi.

En av de mest envisa och mest vilseledande myterna är att det finns en skarp skiljelinje mellan stat och marknad. Tvärtom är det så att verkliga marknader – inte den abstrakta marknadsplats som omnämns i de nationalekonomiska grundkurserna – har tillkommit i samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Stat och offentlighet har spelat en viktig roll för ekonomisk tillväxt och utveckling. Om inte den synliga handens viktiga roll erkänns av teorin – så mycket värre för teorin!

Publ. i Respons 6/2013 544
I FOKUS | Den uppfinningsrika staten

Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...