Essä

Sherlock Holmes och mysteriet med det försvunna 1800-talet

| Respons 2/2016 | Låst artikel | 13 min läsning

Intresset för Sherlock Holmes har fått en nytändning de senaste åren. Nya filmer och tv-serier om detektiven och hans ständige följeslagare Watson har medfört att blickar åter riktas mot originalböckerna. Bland svenska intellektuella har dock Holmes och hans skapare Arthur Conan Doyle sedan länge betraktats med skepsis. Detta bygger i grunden på en vrångbild av berättelsernas budskap.

I boken Förlorare (2014) beklagar sig litteraturvetaren Peter Luthersson över förlusten av vad han kallar ”1800-talets etos” en samling idéer som utmärks av idealism, hederlighet, människotro och äventyrlighet och representeras av författare som Rudyard Kipling, Karen Blixen och just Arthur Conan Doyle. En gång hyllades dessa som sin tids storheter, men nu nedvärderas deras prestationer och de associeras med imperialism, rasism och förlegad människosyn. Lutherssons brandtal utgör en frisk fläkt i en kulturdebatt som domineras av misstänksamhet mot eller rentav okunskap om de världsbilder som florerade före världskrigen. Men samtidigt är det underligt att han inte alls beaktar den värld utanför den finkulturella debatten där 1800-talsföreställningarna i mångt och mycket lever vidare.


Peter K. Andersson

Peter K. Andersson är forskare i historia vid Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring 1800-talets stadsliv och vardagsliv och han är bland annat författare till böckerna Kafémänniskan (2014) och På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack The Rippers London (2017). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...