Tema | Den ovillige medborgaren

Skarpa argument mot konstruktivismen

| Respons 3/2016 | Låst artikel | 9 min läsning

I denna bok analyserar och avvisar Paul Boghossian med stor systematik den kunskapsteoretiska konstruktivismen. Även om postmodernismen i stort sett har blåst över inom den akademiska världen är det en angelägen bok, för dessa idéer har spridits till övriga delar av samhället.

Paul Boghossian är fysikern som sökte sig till filosofin. Det skedde vid universitetet i Princeton i slutet av 1970-talet. En av hans seminarieledare där var den dåvarande postmoderna världsstjärnan Richard Rorty, som predikade den relativistiska idén att all kunskap är socialt konstruerad plus annat för fysiken främmande, ja obekant tankestoff. Det här var ett utmanande idépaket för en forskare med en självskrivet objektivistisk inställning till vetenskapen. Och Boghossian lät sig utmanas. Det ledde honom att ägna avsevärd filosofisk möda åt att hugga huvudena av den anti-vetenskapliga hydra Rorty representerar. Det är något som denne också avtackas för att ha inspirerat till i förordet till det som blev resultatet: den lilla knivskarpa traktaten Fear of knowledge (2007), nu presenterad för en svensk publik i utmärkt översättning av Jim Jakobsson och med en inbjudande introduktion av Åsa Wikforss. I förbifarten gör Boghossian också upp med centrala kunskapsteoretiska moment hos Immanuel Kant, Thomas Kuhn och andra distanslöst kanoniserade filosofer. Det är uppfriskande.


Arne Jarrick

Arne Jarricks forskning kretsade tidigare kring de kollektiva attitydernas (eller mentaliteternas) historia, såsom religiösa väckelser, sexualitet, självmord etc. Sedan många år har han intresserat sig för det mänskliga samhällets unika dynamik, det vill säga för kulturell evolution, och inom ramen för det ägnat sig åt världshistorisk forskning, senast en komparativ studie av lagarnas utveckling i världen (under utgivning, medförfattad av Maria Wallenberg Bondesson). Jarrick har nyligen tillsammans med andra forskare påbörjat ett projekt om viktiga makrohistoriska processer kring våld, jämlikhet och växande globala nätverk under de senaste 1000 åren. Parallellt med detta har han ett livslångt teoretiskt intresse för kunskapens villkor och har lika långvarigt försvarat dess möjligheter, senast manifesterat med boken Det finns inga häxor – en bok om kunskap. Läs alla texter

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...