Debatt

Slutreplik: Slöa begrepp gör fascism mjuk och högerpopulism till skämt

| Respons 5/2015 | Låst artikel | 9 min läsning

Henrik Arnstad har i svenska medier fått ställning som auktoritet på fascism och han ger sken av att hans tolkningar vilar på en akademisk konsensus, vilket inte är sant. Av debatt i Respons framgår att han inte bryr sig om att bemöta kritik mot hans syn på fascismen och tolkning av SD som ett fascistiskt parti och ignorerar grundläggande krav på vetenskaplighet, hävdar Göran Fredriksson och David Brolin i debattens avslutande replik.

Varför i hela friden starta en debatt om Henrik Arnstads fascismbegrepp? Jo, för att hans definition motiverar en tvivelaktig klassificering av högerpopulistiska SD som fascistiskt, som ett parti som ”rent praktiskt och konkret” vill genomföra ”ungefär samma sak” som Hitlers NSDAP. Och därför att Arnstad har medial status som auktoritet i fråga om fascism och högerextremism – trots att han är en bättre agitator än analytiker, starkare retoriker än historiker, skarpare polemiker än teoretiker. De som tvivlar på hans begreppsbestämningar stämplas självsäkert som okunniga om ”den moderna forskningen”. De som tvekar inför hans begreppstillämpningar anklagas för att stödja fascismens ”normalisering”. Oreserverad tilltro till Arnstads expertis har lett till att tidskrifter och debattsidor som lanserat hans analyser (Arena, Dagens ETC, DN, AB) med något undantag stängt sina spalter för invändningar och kritisk granskning.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...