Analys/Reportage

Sprickan mellan Hamas och Muslimska brödraskapet

| Respons 4/2017 | Låst artikel | 7 min läsning

Hamas har ofta beskrivits som Muslimska brödraskapets avdelning i de palestinska områdena. Den bilden stämmer ganska väl med hur de båda gruppernas förhållande till varandra såg ut under 1980- och 90-talet, vid tiden för Hamas bildande. Sedan dess har dock relationerna förändrats avsevärt och i dag finns inte så mycket kvar av de ursprungliga banden. Det menar Björn Brenner, forskare vid Försvarshögskolan, som studerat Hamas på nära håll under flera års tid och intervjuat dess ledare på plats i Gaza.

När Muslimska brödraskapet kom till makten i Egypten 2013 trodde Hamasledarna i Gaza att också deras stora stund var kommen. Portarna till omvärlden skulle slås upp och Israels blockad av Gazaremsan skulle äntligen brytas. Som ett första steg i denna utveckling förväntade sig Hamas att det nya islamiststyrda Egypten skulle öppna gränsövergången i Rafah. I Gaza talades det om att en frihandelszon skulle upprättas i området och att situationen för de nära två miljoner invånarna skulle förbättras avsevärt.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 5. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...