Analys/Reportage

Staden där alla vägar bär till grusade förhoppningar

| Respons 1/2018 | Låst artikel | 24 min läsning

Entusiasmen inför befrielsekampen i Moçambique var stor i slutet på 60-talet men strax efter självständigheten 1975 började ett nytt förtryck ta form. Befrielsefronten Frelimo blev det statsbärande partiet och har skapat en monolitisk regim. Välståndet från landets naturrikedomar sprids inte till befolkningen i stort utan stannar i små enklaver och landet skakas av en gigantisk korruptionsskandal. Många biståndsgivare och storbolag drar sig nu ur.

Publ. i Respons 1/2018
TEMA | Socialdemokratins vissnande vi

Urban Lundberg

Urban Lundberg är gästprofessor vid Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo och disputerade 2003 på en avhandling om 1990-talets stora pensionsreform. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...