Tema | Energi och politik

Strävan efter energisäkerhet präglar politiken i Mellanöstern

| Respons 2/2015 | Låst artikel | 15 min läsning

Under de senaste åren har stora förändringar ägt rum på den globala gasmarknaden. USA:s skiffergasrevolution och Israels nya naturgasfyndigheter har skakat om maktdynamiken. I Mellanöstern är Jordanien ett lackmustest för den nya ordningen. Landet har nyligen tecknat ett avtal som gör det helt beroende av Israel för sin energisäkerhet.

Energitillgång har en avgörande inverkan på inhemska och internationella maktförhållanden. Den som kontrollerar ett lands energitillgångar har ett kraftfullt verktyg för resursfördelning. Det är än viktigare i icke-demokratiska länder, där maktanspråk ofta är intimt förknippade med strukturer för resursfördelning. Internationellt ser vi att energirika länder har kunnat utöva en oproportionerligt stor makt i förhållande till mer traditionella faktorer som storleken på befolkningen eller ekonomin.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...