Tema | Ryska revolutionen 100 år

Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur

| Respons 5/2017 | Låst artikel | 18 min läsning

Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin internationellt uppmärksammade bok The Russian Revolution (2017, se Klas-Göran Karlssons litteraturöversikt ovan) fram betydelsen av den tyska finansieringen av bolsjevikerna. Men han pekar också på den roll som svenska banker och företag spelade för att bolsjevikregimen skulle kunna konsolidera sin maktställning efter revolutionen. Respons bad Sean McMeekin att sammanfatta detta resonemang för tidskriftens läsare.

Om man inför en ung ryss i dag påstår att Lenin och kommunisterna var tjuvar, kommer svaret troligen att vara: Da i chto? (Ja, än sen då?). Självklart kommer han eller hon att fortsätta att framhålla att bolsjevikerna stal från folket; hur skulle de annars ha kommit till makten? Det är ju så politiker gör. Vi kanske tillskriver en sådan osentimental anmärkning den cynism som numera är djupt rotad i den ryska mentaliteten efter decennier av tyranniskt kommunistiskt styre, följt av en desillusionerad nedgång i dagens halvkriminella kapitalism. Men utbildade västerlänningar och akademiker vet förstås bättre. Bolsjevikerna var ju trots allt uppfyllda av en ideologi, marxism-leninismen, som gav ideologisk glans åt alla deras handlingar. Naturligtvis bör vi inte avfärda bolsjevismen som enbart en täckmantel för profiterande. Oavsett om vi sympatiserar med kommunismens abstrakta mål eller inte, de som försökte förverkliga dem var absolut inte vanliga brottslingar.


Sean McMeekin

Sean McMeekin är professor i historia vid Bard College i New York. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...