På plats

Svenska bidrag till forskningen om människans evolution

| Respons 1/2018 | Låst artikel | 3 min läsning

Det internationella projektet Palaeo-TrACKS har funnit ett kreativt sätt att organisera forskningssamarbete på. Det har bidragit till att förändra synen på människans evolution.

I november hölls ett internationellt symposium vid University of Johannesburg i Sydafrika där planerna för ett nytt center med fokus på forskning om människans evolution presenterades. Kärnan i det nya centret är projektet Palaeo-TrACKS. Forskningsledare Marlize Lombard, professor i arkeologi, beskriver det som ett holistiskt designat projekt med syfte att långsiktigt skapa gynnsamma förutsättningar för internationell forskning. Projektet samlar arkeologer, paleontologer, genetiker, kognitionsforskare, geologer, laborativa analytiker, antropologer, idéhistoriker, hjärnforskare och museikuratorer från ett 15-tal universitet och museer i elva länder från fyra kontinenter. Interdisciplinär mångvetenskaplig internationell forskning genomsyrar arbetet.

Publ. i Respons 1/2018
TEMA | Socialdemokratins vissnande vi

Anders Högberg

Anders Högberg är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är bred, från människans tidiga kognitiva evolution för miljoner år sedan till framtidsforskning om minnespraktiker vid slutförvaringsplatser för kärnavfall. Högberg skriver om människans evolution, förhistoria, kulturarv och mångfaldsfrågor. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...