Debatt

Tillit och ordning har ersatts av ideologisk vilsenhet

| Respons 3/2016 | Låst artikel | 7 min läsning

Sverige har förändrats i grunden, menar Anosh Ghasri som kom hit för 26 år sedan. Då fanns det ett sammanhållande kitt som band samman människor till något större. I dag har vi en offentlighet som präglas av ängslighet inför förnuftet och både borgerligheten och vänstern har övergett sina ideal.

En disig decemberdag för 26 år sedan satte jag min fot på svensk mark. Med åren har språkförbistringar, saknad och främlingskap ersatts av en plats i tid och rum, stolthet och hemmastaddhet, ackompanjerad av en växande kärlek till detta märkliga land som blev min räddning undan mänsklighetens baksida.

Över en middag nyligen sade en vän att något har gått sönder i Sverige. Jag stod handfallen inför påståendet men kunde inte skaka av mig känslan att han satt fingret på något påtagligt, om än svårformulerat. Efter middagen funderade jag på min tid i Sverige. Jag tänkte på hur tidigt jag i en norrländsk miljö starkt präglad av jantelagen lärde mig innebörden av att göra rätt för sig. Inte sällan hörde jag andra iranier säga att Sverige är Europas by, med vilket de menade att tillvaron här var enkel och saknade extravagansen i Paris, historien i Rom och vimlet i London. Livet har sin gilla gång här, sade man. Här kunde man förverkliga sig, även om man inte fick vara förmer än andra och alla hade en skälig levnadsnivå. Sopgubben och överläkaren har det lika ställt fick jag höra, med vilket menades att de åtnjöt samma offentliga rättigheter och resurser. Med slit och möda kommer man tillräckligt långt, och var och en sköter sitt, var en annan kulturbärande tanke som jag introducerades för. Det hela innehöll en moral som tilltalade mig redan i tonåren. Trots skiftningar i olika frågor fanns det, uppfattade åtminstone jag som nykomling, ett sammanhållande kitt som band människor till något större, till ett och samma sociala kontrakt även om det gnagdes på dess kanter på vissa håll.


Anosh Ghasri

Anosh Ghasri är frilansskribent och enhetschef på tre boenden för ensamkommande flyktingbarn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...