Tema | Svensk närhistoria

”För tjugo år sedan hade det här verket inte kunnat skrivas.”

| Respons 4/2013 | Låst artikel | 13 min läsning

Nu när det åttonde och sista bandet av Norstedts Sveriges historia föreligger har Respons låtit tidskriftens senior editor Alf W. Johansson, professor emeritus i historia vid Södertörns högskola, intervjua seriens huvudredaktör Dick Harrison. Blev detta stora projekt som han hade tänkt sig? På vilka sätt har denna omfattande syntes förändrat synen på svensk historia och samhälle?


Alf W. Johansson

Alf W. Johansson är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och en av grundarna av Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...