Intervju

”Tolerans är per definition en instabil position”

| Respons 3/2017 | Låst artikel | 15 min läsning

Det som är rätt för en stat behöver inte vara rätt för en individ, hävdar James L. Gibson, en internationell auktoritet inom forskningsfältet politisk tolerans. Det är viktigt att skilja mellan politisk och social tolerans. Att staten tillåter nazister att demonstrera innebär inte att jag som individ måste tolerera dem. Att människor hatar varandra är en del av demokratins villkor.

Statsvetaren James L. Gibson har en bred repertoar – han har forskat om allt från demokratirörelsen i Sydafrika till nazister i Chicago och politiska attityder i Sovjetunionen. I början av maj var Gibson på Sverigebesök för att bland annat föreläsa om temat som genomsyrar merparten av hans forskning: frågan om politisk tolerans.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...