Intervju

”Tolerans är per definition en instabil position”

| Respons 3/2017 | Låst artikel | 15 min läsning

Det som är rätt för en stat behöver inte vara rätt för en individ, hävdar James L. Gibson, en internationell auktoritet inom forskningsfältet politisk tolerans. Det är viktigt att skilja mellan politisk och social tolerans. Att staten tillåter nazister att demonstrera innebär inte att jag som individ måste tolerera dem. Att människor hatar varandra är en del av demokratins villkor.

Statsvetaren James L. Gibson har en bred repertoar – han har forskat om allt från demokratirörelsen i Sydafrika till nazister i Chicago och politiska attityder i Sovjetunionen. I början av maj var Gibson på Sverigebesök för att bland annat föreläsa om temat som genomsyrar merparten av hans forskning: frågan om politisk tolerans.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...