Essä

Tre intellektuella i politiken

| Respons 4/2015 | Låst artikel | 5 min läsning

De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt och det är inte särskilt många som har gjort politisk karriär. Konflikten mellan den intellektuelles mentalitet och politikens krav på handlingskraft och ibland hänsynslöshet är svårlöslig. Tre nya böcker om och av George F. Kennan, Vaclav Havel och Robert M. Gates belyser denna problematik.

De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt. De som sökt till den politiska sfären har ofta misslyckats. I bästa fall har det blivit en karriär som rådgivare i maktens närhet. I Sverige har vi haft några som blivit framgångsrika politiker: Nils Edén, Ernst Wigforss, Tage Erlander och Olof Palme. Internationellt kan man peka på Woodrow Wilson, Walter Rathenau och på senare tid Pierre Trudeau, Helmut Schmidt, Shimon Peres, Vaclav Havel och Barack Obama. Men många är de inte. Konflikten mellan den intellektuelles vardag och politikens krav på handlingskraft och ibland skrupelfrihet upplevs som svårlöslig.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...