Essä

Universitetshistoria: Friska vindar över gammalt fält

| Respons 2/2015 | Låst artikel | 5 min läsning

Universitetshistoria upplever sedan ett decennium en renässans, vilket hänger samman med att perioder av snabb förvandling skapar behov av överblick och självreflektion. Ett antal nya studier visar att forskning i ämnet kan bedrivas på hög nivå, upprätta oväntade samband och närma sig allmängiltiga frågor.

I högtidliga ögonblick brukar universitetet framställas som den europeiska samhällsinsti­tution som, jämte domstols­väsendet och katolska kyrkan, har den längsta obrutna traditionen. Även universitetshistoria är som genre av gammalt datum. Under 1500- och 1600-talet inspirerades Europas lärda värld av kyrkans jubelfester till att skapa en egen profan jubileumskultur. I slutet av 1700-talet började akademiska publikationer om universitetens historia att ges ut. Bakom dem låg ett växande behov av vetenskaplig självreflexion, men det var de akademiska jubileerna som manade fram de allra flesta publikationerna.


Johan Östling

Johan Östling är historiker, Wallenberg Academy Fellow och föreståndare för det nyinrättade Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet. I Respons skriver han ofta om universitetets och vetenskapens villkor, men också gärna om biografier och tyska ämnen.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 5. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...