Essä

Vad är antiken – och vems?

| Respons 2/2018 | Låst artikel | 15 min läsning

Tendensen att göra antikens kultur till något universellt gör att man lätt förbiser den aktiva bearbetning som den har varit utsatt för genom tiderna. Antiken är vad vi gör den till, vilket i sin tur är ett resultat av vad tidigare generationer har gjort med den. Bruket av antiken är sällan oskyldigt i den europeiska traditionen. Som Mary Beard nyligen påpekat är det exempelvis med grekerna och romarna som förebild som vi har lärt oss hur man tystar kvinnor.

Publ. i Respons 2/2018 579
TEMA | Att tala med förhistorien

Ingela Nilsson

Ingela Nilsson är professor i grekiska vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...