Analys/Reportage

Vi har förlorat förmågan att föreställa oss en annan värld än den samtida

| Respons 2/2017 | Låst artikel | 8 min läsning

Västvärldens värderingar triumferade med kalla krigets slut 1989. Men var i historiens tidsflöde befinner vi oss nu? Buden på milstolpar är många och innefattar terrorism, finanskriser och populism. I tidsresan efter murens fall syns dock än så länge ingen absolut slutpunkt. Däremot är de senaste decenniernas upptagenhet vid nuet och brist på längre tidsperspektiv centrala delar av periodens identitet.

I vardagen använder vi klocka och kalender för att strukturera veckans eller månadens tidsflöde. På makronivå är perspektiven större och orienteringspunkter inringas med hjälp av historiska epoker. Längre tillbaka i kronologin grovsorteras det förflutna. Både antiken och medeltiden spänner över sisådär tusen år. Men sedan krymper perioderna och i 1900-talets nära historia förfinas indelningen ytterligare: sekelskiftet, första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget. Vad som följer därefter råder det delade meningar om. Trots att nästan trettio år förflutit finns ingen allmänt accepterad etikett.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...