Analys/Reportage

Vi har förlorat förmågan att föreställa oss en annan värld än den samtida

| Respons 2/2017 | Låst artikel | 8 min läsning

Västvärldens värderingar triumferade med kalla krigets slut 1989. Men var i historiens tidsflöde befinner vi oss nu? Buden på milstolpar är många och innefattar terrorism, finanskriser och populism. I tidsresan efter murens fall syns dock än så länge ingen absolut slutpunkt. Däremot är de senaste decenniernas upptagenhet vid nuet och brist på längre tidsperspektiv centrala delar av periodens identitet.

I vardagen använder vi klocka och kalender för att strukturera veckans eller månadens tidsflöde. På makronivå är perspektiven större och orienteringspunkter inringas med hjälp av historiska epoker. Längre tillbaka i kronologin grovsorteras det förflutna. Både antiken och medeltiden spänner över sisådär tusen år. Men sedan krymper perioderna och i 1900-talets nära historia förfinas indelningen ytterligare: sekelskiftet, första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget. Vad som följer därefter råder det delade meningar om. Trots att nästan trettio år förflutit finns ingen allmänt accepterad etikett.


Kim Salomon

Kim Salomon är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...