Onsdag 18 oktober 2017

2/2013

Tema: Politiska aktörers dagböcker har åter hamnat i fokus. Utan dem skulle det vara svårt att rekonstruera förloppen.

Ur innehållet

I detta nummer recenseras högerledaren Gösta Bagges dagböcker, som ger inblick i samlingsregeringen under andra världskriget.

Utblick: Lennart Berntson lyfter fram nya böcker som hävdar att antisemitismen har djupa rötter inom vänstern.

Intervju: Fredrik Meiton intervjuar filosofen Sara Conly som anser att staten måste styra individerna.

RECENSIONER I 2/2013
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet