Tisdag 17 oktober 2017

3/2012

Tema: Sveriges historia vill återupprätta syntesen, men det krävs tydligare kriterier för vad som är en vetenskaplig syntes.

Ur innehållet

I detta nummer recenseras Norstedts Sveriges historia 1721–1830 och Sveriges historia 1830–1920.

Utblick: Går globaliseringen och demokrati att förena, frågar sig Björn Elmbrant efter att ha läst böcker av David Marsh och Dani Rodrik.

Intervju: Kay Glans talar med den tyske historikern Ulrich Herbert om var den tyska forskning om nationalsocialismen befinner sig i dag.

RECENSIONER I 3/2012
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet