Onsdag 18 oktober 2017

4/2012

Tema: Nationalekonomerna förutsåg inte kraschen, men deppar inte. Det är fortsatt högkonjunktur för självkänslan.

Ur innehållet

I detta nummer intervjuas ekonomen Axel Leijonhufvud som tillhör den lilla skara av ekonomer som inte trodde på marknadens rationalitet före krisen.

Essä: Länder som är olika för en alltmer likartad krispolitik, hävdar Jonas Pontusson och Damian Raess.

Utblick: Varför är nyateister så förbannade? Det är dags för en ateism-psykologi anser Karl Karlander.

RECENSIONER I 4/2012
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet