Tisdag 17 oktober 2017

4/2013

Tema: När Norstedts Sveriges historia hunnit fram till nutiden är det dags att fråga om den svenska modellen verkligen var så unik.

Ur innehållet

I detta nummer recenseras sista delen i Norstedts Sveriges historia. Under denna period kulminerade den svenska modellen kulminerade men var den unik?

Utblick: Fredrik Meiton hävdar med utgångspunkt i nya böcker att islamismen är ett modernt fenomen.

Klassikern: Mats Benner läser om Daniel Bells studie The Cultural Contradictions of Capitalism från 1976.

RECENSIONER I 4/2013
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet