Tisdag 17 oktober 2017

5/2012

Tema: Ju tätare en stad är desto bättre sägs det vara. Men denna optimism skyler över en rad problem med urbaniseringen.

Ur innehållet

I detta nummer intervjuas kulturgeografen Eric Clark i temat om staden. Han hävdar att vi lever i bostadskapitalismens tid.

Utblick: Fredrik Meiton varnar för att ny genforskning släpper fram gammal rasbiologi .

Politik & samhälle: Nya böcker visar att Socialdemokraterna är ett parti med en affär(s)plan men utan kompas(s).

RECENSIONER I 5/2012
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet