Onsdag 18 oktober 2017

5/2013

Tema: Tyskland är nu Europas maktcentrum, men varken tyskar eller det övriga Europa tycks vara beredda att acceptera detta faktum.

Ur innehållet

I detta nummer granskar Respons orsakerna till att Tyskland i dag dominerar Europa. Landet starka ekonomi bygger inte minst på de så kallade Mittelstand-företagen.

Utblick: Martin Gelin recenserar nya böcker om den amerikanska näringslivets inflytande på politiken.

Klassikern: Johanna Dahlin återvänder till Claude Lévi-Strauss bok Det vilda tänkandet från 1962.

RECENSIONER I 5/2013
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet