Onsdag 18 oktober 2017

6/2012

Tema: EU borde inte ha infört en gemensam valuta och penningpolitik utan att samtidigt införa en fiskal union.

Ur innehållet

I detta nummer intervjuas ekonomen Dani Rodrik som ifrågasätter den etablerade synen på globaliseringen.

Utblick: Nya böcker om liberalismens klassiska tänkare visar att de inte var särskilt liberala.

Essä: Ondskan var inte banal, men Hannah Arendts förklaring var det, hävdar Kay Glans i en uppgörelse med den berömda boken Den banala ondskan.

RECENSIONER I 6/2012
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet