Föregående

nummer

Onsdag 18 oktober 2017

1/2012

Tema: Forskare konkurrerar på en konstgjord marknad och anpassar sig till teknokraternas krav i stället för att söka sanningen.

Ur innehållet

I detta nummer finner Sven Widmalm att den akademiska kulturen förändras till det sämre.

Debatt: De nya Palmebiografierna blundar för att Palme bidrog till att undergräva den svenska modellen, menar Svante Nycander.

Intervju: Den franske historikern Emmanuel Todd hävdar att de nationella identiteterna i Europa håller på att återfödas.

RECENSIONER I 1/2012
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet