Onsdag 18 oktober 2017

1/2013

Tema: Krisen 2008 innebar slutet på den amerikanska drömmen att man kan bli vad man vill bara man arbetar hårt och målmedvetet.

Ur innehållet

I detta nummer diskuterar vi konsekvenserna av de dramatiskt ökande inkomstklyftorna i USA. Ojämlikheten begränsar också USA:s möjlighet att spela en global roll.

Filosofi och psykologi: Nyöversättningen av J-J Rousseaus Bekännelser recenseras.

Essä: Globaliseringens spänningar pockar på urladdning, hävdar Lars Magnusson.

RECENSIONER I 1/2013
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet