Onsdag 18 oktober 2017

1/2014

Tema: Synen på Sveriges agerande under andra världskriget har blivit alltmer negativ. Men Sveriges självständighet underskattas.

Ur innehållet

I detta nummer hävdar Alf W. Johansson att bilden av Sveriges agerande under andra världskriget har blivit alltför negativ.

Utblick: Torbjörn Elensky läser nya böcker som diskuterar vad globalisering och invandring betyder för den franska identiteten.

Klassikern: Christian Abrahamsson skriver om Friedrich Ratzels Politische Geographie från 1897.

Utblick: Fel att enbart lyfta fram nationens och nationalismens negativa sidor

Två nya franska böcker diskuterar den nationella identitetens och nationalismens förutsättningar i dag. Recensenten pekar på det orimliga att betona invandrarnas rätt till sin kultur och samtidigt förneka majoritetsbefolkningarnas rätt till sin. Hur problematiska nationen och nationalismen än är, så har de varit grundförutsättningar för utvecklandet av den moderna demokratin. Läs
– Publ. i Respons 1/2014

Tema: Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget

Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste decennierna blivit negativ. Neutraliteten avfärdas som en myt, det påstås att Sverige lade sig platt för Tyskland och blev ett lydrike. I skolundervisningen får elever lära sig uppfattningen att Sverige befolkades av nazister och rasbiologer. Detta ensidiga fördömande och denna moraliserande hållning måste korrigeras. Läs
– Publ. i Respons 1/2014
RECENSIONER I 1/2014
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet