Tisdag 17 oktober 2017

1/2015

Tema: Framtidens arbetsmarknad. Vem kommer att göra jobbet? Kan prekariatet skapa ett helt nytt samhällskontrakt?

Ur innehållet

I detta nummers tema behandlas nya böcker om framtidens arbetsmarknad. Tar datorerna över våra arbetsuppgifter? Den andra maskinåldern om framtida möjligheter och utmaningar.

Utblick om hur den franska vänstern tappat folkligt stöd och nu, i och med Front Nationals framgångar, ägnar sig åt självrannsakan.

Intervju med Bernard-Henri Lévy.

Tema: Kapplöpningen mellan människa och maskin är inte så unik

I sin uppmärksammade bok Den andra maskinåldern hävdar amerikanerna Brynjolfsson och McAfee att datorernas snabba utveckling medför att vi nu står inför en andra maskinålder som kommer att skaka om våra samhällen ännu mer än den första maskinåldern, det vill säga industrialiseringen. Datorna kommer att kunna överta allt fler sysslor som tidigare bara människor kunde utföra och det kommer att medföra radikala förändringar av arbetsmarknaden. Men de överskattar det unika med dagens situation eftersom deras historiska perspektiv är felaktigt. Åtskilligt av det som de ser som en permanent förändring är sådant som utmärker den första fasen av en ny teknologis genombrott. Läs
– Publ. i Respons 1/2015

Tema: Prekariatet som banerförare för nytt samhällskontrakt

Guy Standing hävdar att den grupp som förkroppsligar den nya osäkerheten, prekariatet, ska bli banerförare för en ny samhällsordning. Men prekariatet är nog alltför heterogent för att kunna fogas samman till en rörelse. Standings syn på framtidens arbete är också alltför statisk. Han utgår från att arbetena blir färre men så behöver det inte bli om vi kan samla oss till gemensamma projekt. Läs
– Publ. i Respons 1/2015

Utblick: Fransk debatt om skilsmässan mellan vänstern och folket

Att en större andel av den franska arbetarklassen röstar på Front National än på vänsterpartier har utlöst en självrannsakan bland företrädare för den franska vänstern. En central tanke i debatten är att det är vänstern själv som har drivit fram denna utveckling och att 1968 utgjorde en brytpunkt. Vänstern anammade den individuella frigörelsen och bröt med både den republikanska och marxistiska kollektivismen. Nationalstaten utpekades som roten till allt ont, en uppfattning som i realiteten understödde nyliberalismens krav på avregleringar och marknadslösningar. Genom att fokusera på marginella grupper håller vänstern själv på att bli marginell, och den behöver bli mer, inte mindre, populistisk, hävdas det bland annat. Läs
– Publ. i Respons 1/2015
RECENSIONER I 1/2015
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet