Tisdag 17 oktober 2017

1/2016

Tema: Den röda tråden från bomullsfälten till finanskrisen – Kapitalismens permanenta revolution. Omprövning av kapitalismen och dess historia i finanskrisens spår.

Ur innehållet

I detta nummers tema: Den röda tråden från bomullsfälten till finanskrisen. Omprövning av kapitalismen och dess historia i finanskrisens spår.

Klassiker: Ingela Nilsson om en ny essäsamling om Sapfo av Jesper Svenbro och en omskakande upptäckt inom antikforskningen.

Utblick: Ny bok om hur Jean-Paul Sartre opportunistiskt tog hjälp av populära nationella myter för att skapa ikonen av en intellectuel engagé.

Utblick: Sartre anpassade existentialismen till efterkrigstidens myter

Drivs intellektuella av genuint engagemang eller eftersträvar de egen vinning? Detta är en omdebatterad fråga inom filosofisociologin. I en ny bok om Jean-Paul Sartre visas hur denne opportunistiskt tog hjälp av nationella myter om motståndsrörelsen för att få genomslag i efterkrigstidens Frankrike. Men även andra personliga bakomliggande motiv kan ha bidragit till att skapa ikonen av en intellectuel engagé. Läs
– Publ. i Respons 1/2016

Klassikern: Sapfiska skärvor inspirerar och förbryllar

Få poeter i den västerländska litteraturhistorien har fått så stor uppmärksamhet under så lång tid som den antika poeten Sapfo. Detta trots att bara diktfragment finns bevarade. Tolkningarna präglas ändå fortfarande av biografiska läsningar. Ingela Nilsson, professor i grekiska, återvänder till tonårens litteraturupplevelser med anledning av en ny essäsamling av akademiledamoten Jesper Svenbro och en omskakande upptäckt inom antikforskningen. Läs
– Publ. i Respons 1/2016
RECENSIONER I 1/2016
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet