Onsdag 18 oktober 2017

1/2017

Tema: Managementindustrin är nästa krisbransch.

Ur innehållet

Tema: Nationalekonomin har fått utstå en hel kritik efter finanskrisen medan företagsekonomin klarat sig billigare undan. Tills nu. 

Debatt: Johan Svedjedal om att kravet på Open Access innebär ett ingrepp i den akademiska friheten och forskarnas upphovsrätt. 

Intervju: Johannes Heuman har talat med filosofen Jean-Claude Michéa, som menar att vår tids kapitalism bärs upp av vänstern.

 

Krönika: Tecknen på att globaliseringen rullas tillbaka

Ett tag såg det ut som vi alla skulle bli medburgare i ett vidsträckt land. När kommunistregimerna föll eller öppnade sig för privata företag öppnade McDonald’s snabbt restauranger i Ryssland och Kina och blev en symbol för globaliseringen.Vi tycktes vara på väg in i det multinationella företagets era. Det är väl ett tecken i tiden att McDonald’s vinst har sjunkit med nästan 30 procent sedan 2013. Läs
– Publ. i Respons 1/2017

Tema: Organisationen fortfarande en främmande fågel för managementpsykologin

På senare år har psykologin börjat ta alltmer hänsyn till hur individens förutsättningar påverkas av mer övergripande strukturer i organisationen. I den managementpsykologi som når näringslivet framställs dock ledaren alltjämt som en helt självständig aktör. Genom att utveckla sina färdigheter antas individen förbättra även sin organisation – men det är en sanning med modifikation, enligt forskningen. Läs
– Publ. i Respons 1/2017

Tema: Den medvetna närvarons paradoxer: fallet Främlingen

Romanklassikern Främlingen av Albert Camus kan ge oss ledtrådar till de spänningar och paradoxer som finns i den i dag så inflytelserika föreställningen om medveten närvaro (mindfulness). Utdragen till sina yttersta konsekvenser blir den snarast nihilistiskt subversiv. Civilisation handlar inte om närvaro i nuet utan om kontinuitet och abstraktion, framåt- och tillbakablickande, en process som gör oss medvetna om alternativa världar. Läs
– Publ. i Respons 1/2017

Intervju: Vår tids kapitalism bärs upp av vänstern

Vänstern har de senaste åren tappat stöd bland de lägre samhällsklasserna. För filosofen Jean-Claude Michéa är detta en naturlig följd av att socialistpartier har integrerat det liberala samhällets tilltro till ständig tillväxt. Michéa efterlyser en framstegskritisk rörelse i stället för en vänster som försöker maskera sitt stöd till det kapitalistiska samhället genom sociala engagemang för minoriteter, öppna gränser och mot rasism. Läs
– Publ. i Respons 1/2017

Analys/Reportage: Bauman var en författare att tänka både med och mot

Den polske sociologen och filosofen Zygmunt Bauman (1925–2017) kunde vara orättvis i sin kritik av moderniteten. För honom var den ibland inget mer än en maskin för kontroll och folkmord. Men han var också illusionslös när det gällde postmodernismen och dess hyllande av skillnader, som han befarade skulle leda till att man accepterade orättvisor inom varje grupp. Just när man tror att man har honom inser man att man missförstått honom. Läs
– Publ. i Respons 1/2017

Krönika: Forskarutbildning som Vasalopp

Om man ger sig in på ett svårt projekt som förväntas hålla på i några år och kräva ganska mycket möda eller om man satsar på en karriär inom valfritt fält, kan det hjälpa att föreställa sig att det är som Vasaloppet: Den värsta uppförsbacken kommer alldeles i början. Efter det följer en behaglig raksträcka, där det rent av sluttar nedför. Det är i princip bara att stå på benen och staka, så går det framåt av sig själv. Läs
– Publ. i Respons 1/2017
RECENSIONER I 1/2017
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet