Tisdag 26 september 2017

2/2017

Tema: Eller är det begreppet snarare än samhället som blivit korrupt?

Ur innehållet

Tema: Korruption i Sverige. Föreställningen att Sverige har blivit alltmer korrumperat har fått stort genomslag. Men stämmer det verkligen? 

Debatt: Representanter för kungliga biblioteket, riksbankens jubileumsfond och vetenskapsrådet svarar på Johan Svedjedals kritik mot Open Access i Respons 1/2017.

Intervju: Den liberala demokratins skapare lämnar EU, vilket är logiskt enligt Emmanuel Todd. Pernilla Ståhl diskuterar detta och mer med Todd. 

 

 

Krönika: Dags att vänja sig vid att Tyskland dominerar Europa?

Våren 1917 var dramatisk i Europa. Ryssland hade med Brusilovoffensiven 1916 gett dubbelmonarkin Österrike-Ungern en grundstöt men till ett högt pris. I mars 1917 föll tsarväldet och snart lämnade Ryssland kriget. På västfronten gjorde franska enheter myteri i maj efter Nivelleoffensiven och man fruktade att de franska styrkorna skulle desintegrera. Två makter visade i detta läge inga tecken på att krackelera: Storbritannien (nu med USA bakom sig) och Tyskland. Läs
– Publ. i Respons 2/2017

Tema: Korruptionens utbredning i Sverige överskattas

Korruption på kommunal nivå har fått stor uppmärksamhet i medier, även om det mesta talar för att den är begränsad. Två nya böcker fokuserar på detta problem, men där upphör likheterna. Per Kornhalls bok innehåller väsentligen en i och för sig träffande kritik av New Public Management, men dess koppling till korruption är tunn. Boken är också full av svepande och svagt underbyggda påståenden. Boken av Andreas Bergh et al. däremot bjuder på en nyanserad analys, även om deras korruptionsbegrepp är problematiskt. Som helhet är boken en ovärderlig källa till empirisk kunskap om korruptionen i Sverige. Läs
– Publ. i Respons 2/2017

Tema: Korruption är det största hindret för mänsklig välfärd

Orsaken till att en stor del av mänskligheten lever under erbarmliga förhållanden är att förvaltningarna i många länder präglas av korruption, hävdar statsvetarna Bo Rothstein och Aiysha Varraich i nyligen utkomna Making Sense of Corruption. Respons har träffat Rothstein som menar att vi i Sverige visserligen tenderar att underskatta omfattningen av vänskapskorruption, men att de nordiska länderna ändå är tämligen korruptionsfria. Läs
– Publ. i Respons 2/2017

Intervju: Europa håller på att förstöra sig självt, återigen under tysk ledning

”Brexit är fullkomligt logiskt.” ”Det kontinentala Europa har ingen talang för demokrati.” ”Nu står valet mellan Tyskland och USA.” Den franske historikern, socialantropologen och samhällsdebattören Emmanuel Todd räds inte provokativa påståenden. För fem år sedan samtalade Pernilla Ståhl med Emmanuel Todd om ett Europa i ekonomisk och politisk kollaps (Respons 1/2012). Nu träffar hon honom igen för att följa upp samtalet. Läs
– Publ. i Respons 2/2017
RECENSIONER I 2/2017
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet