Tisdag 17 oktober 2017

2/2015

Tema: Energi och politik. Diskussionen om klimathotet har tagit semester…

Ur innehållet

I detta nummers tema: Naomi Kleins This Changes Everything, om klimathotet,  är en svidande vidräkning med en kultur som förstår sitt eget bästa men inte är beredd att handla därefter.

Intervju med Tereq Baconi, gästforskare vid Columbia University, om hur nya energitillgångar skakat om maktbalansen i Mellanöstern.

Utblick om hur Kina nu utvecklar en expansiv utrikespolitik, framför allt genom stora investeringar i Afrika…

Tema: Varför vi har vant oss vid att leva i klimatkatastrofens skugga

Trots att de globala koldioxidutsläppen har fortsatt att öka har klimatfrågan de senaste åren nedprioriterats politiskt. Några aktuella böcker belyser direkt och indirekt varför det har blivit så. Naomi Kleins bok This Changes Everything är en svidande vidräkning med en kultur som förstår sitt eget bästa men inte är beredd att handla därefter. Hon menar att dagens socioekonomiska system och politiska ordning inte kan hantera klimatproblemet och sätter sitt hopp till rörelser utanför det etablerade systemet. Mike Berners-Lee och Duncan Clark ger i Den brännande frågan ett liknande svar fast i ett annat tonläge. Den som inte blir ordentligt omskakad efter att ha läst dessa böcker lär aldrig bli det. Även böcker som skrivits i annat syfte belyser svårigheterna med att motverka klimathotet. Bengt G. Nilssons Oljans pris visar att i de fattiga länderna i Östafrika knyts i stort sett alla förhoppningar om materiella förbättringar till exploateringen av oljefyndigheterna. Per Högselius Red Gas belyser hur naturgasnätet i Sovjetunionen och Ryssland har utvecklats och det framstår som omöjligt att Ryssland i dag skulle avveckla ett system som har krävt så mycket resurser och som man har blivit så beroende av. Läs
– Publ. i Respons 2/2015

Utblick: Kina har börjart föra en allt djärvare utrikespolitik

Debatten om hur Kinas moderna historia har påverkat dagens samhälle och befolkning är livlig. Dock finns det få verk som belyser hur landet förvaltar det utrikespolitiska kapital som de senaste decenniernas ekonomiska utveckling fört med sig. Dagens Kina kan karaktäriseras som en utrikespolitisk nykomling – det var över ett sekel sedan landet senast var en stormakt på den globala arenan. Under fjolåret kom två nya, viktiga böcker i vilka Howard French och Bill Hayton visar på Kinas expansiva och ofta oförsonliga agerande i Afrika respektive Sydkinesiska havet. Läs
– Publ. i Respons 2/2015
RECENSIONER I 2/2015
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet